کلیپی از استاد عالی درباره حکمت بلاهای دنیوی و داستان اخلاقی عبدالله بن یحیی