اینجا یه اسمه رو تنش رد گلوله است؛ مردی که تنها آرزوش پرواز بوده؛ روی تن این سنگرا اسم کسی هست؛ اسم یه بی سنگر که سنگر ساز بوده ... نماهنگ تا ابد ایران با صدای حجت اشرف زاده ویژه هفته دفاع مقدس.