دورهمی برنامه عصر شیرین، به همراه خانم سوده شبیری زندگیمون رو روی کاغذ به تصویر کشیدم، تا متوجه تاثیر رنج‌ها در زندگیمون بشیم. یه جورایی سعی کردیم نیمه‌ی پر لیوان رو ببینیم؛ اگر نگاهتان فقط دنبال دیدن رنج هاست حتما این کلیپ را ببینید با تغییر نگاه پیرامون شما هم تغییر خواهند کرد