بریده ای از بیانات آیت‌ الله‌ حسن‌ زاده آملی به مناسبت عروج این عالم ربانی