کلیپی از سخنرانی مرحوم علامه ذوالفنون حسن زاده آملی درباره نفرین حضرت علی علیه السلام بر روحانی هایی که لباس دین را دستاویز اغراض شهوانی می کنند.