در قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی به داستان قوم لوط اشاره شده، قومی که به خاطر فساد اخلاقی و جنسی با عذاب الهی مواجه شد.اخیرا یک تحقیق علمی روایت نابودی شهر قوم لوط رو تشریح کرده که عینا با روایت قرآنیش مطابق می باشد، ‌ویدیو رو ببینید.