نماهنگی از مداحی جدید عبدالرضا هلالی به مناسبت اربعین حسینی.