حاج قاسم سلیمانی: دوران دفاع مقدس؛ تجربه موفقی است که ما برای همه ی دوره‌های انقلابمون، نه فقط برای دوره‌های انقلابمون؛ فقط خاص انقلابی ها ما نیازمند اون هستیم