گل اول ایران به آرژانتین با سوپرگل علی اصغر حسن زاده در جام جهانی فوتسال.