ضرورت استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران با توجه به خطرات بالای موتورسیکلت.