کلیپ بیانات رهبر انقلاب در مورد اهمیت کار و جهاد و پیشروی در مقابل دشمن.