تلخی دهان ناشی از صفراست و راه درمان آن استفاده از شربت آبلیمو یا آب انار یا آب زرشک ...