سخنرانی کوتاه حجت الاسلام مسعود عالی در مورد سقوط انسانهایی که قبلا دیندار بودن و نقل ماجرای کرامت امام حسین به فقیر و سائلی که درب منزل ایشان آمده بودند.