وقتی حکیم از سوزن می ترسه! سکانسی از سریال روزگارقریب با بازی حسین پناهی.