اربعین پای پیاده همگی با خانواده؛ بزنیم همه به جاده جلوه ی روز معاده ... مداحی کوتاه برای اربعین حسینی با نوای سیدعلی مومنی.