ماجرای زنده ماندن معجزه آسای بهاره افشاری در ماه های اول تولدش!