در مورد ساخت پمپ های غول پیکر برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس که توسط مهندسان کشورمان ساخته شد.