بی حوصله ای کلافه ای حق داری. این فاصله رو دیگه تاب نمیاری. دلتنگیاتو کی بجز حسین میفهمه. اشکاتو با کی در میون میذاری. راه نجاته از غم حسینه...