کلام استاد را اینگونه تکمیل می‌کنیم که بلاها، گرفتاری ها و مشکلات در زندگی یا به خاطر اعمال و کردار خود انسان است و یا وسیله ابتلا و آزمایش الهی است.