ماجرای توسل آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری به امام حسین علیه السلام برای سیل مهیبی که در قم به وقوع پیوست و استفاده ایشان از تربت حسینی.