روایتی از شهید بهشتی نمونه بارز انسان انقلاب اسلامی در سخنان مقام معظم رهبری...