دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش: ناوبندر مکران این توانمندی را داشت که ناوشکن سهند را از صفر تا صد تغذیه کند. فقط ۱۰ بار ناوشکن سهند در طول مسیر از ناوبندر مکران سوخت‌گیری کرده است.