سخنان شهید مرتضی مطهری در مورد اینکه وقتی اسیریم و گمان می‌کنیم آزادیم!