آموزش تکثیر و نگهداری از گیاه آپارتمانی پوتوس توسط خانم ام البنین نظری در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.