آموزش خیاطی یک پالتوی دخترانه و دوخت هودی کلاه دار .