کارگردان: رخشان بنی اعتماد - محسن عبدالوهاب تهیه کننده: رخشان بنی اعتماد - جهانگیر کوثری بازیگران: باران کوثری، بیتا فرهی، مسعود رایگان.