بیان عظمت و شور اربعین حسینی در کلام استاد علیرضا پناهیان.