اگه دوست دارین که به دیوارهای خونه‌تون حس زندگی و طبیعت بدین کافیه برای تزیینش از حصیرهایی که خودتون نقاشی کردین استفاده کنین.