نوحه سینه زنی دیگه بابام رو نیزه ها نیست بانوای: حاج میثم مطیعی عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) شب پنجم صفـر الحـزین شنبه ٢٠ شهریور ماه ١۴٠٠ هیأت آیین حسینی.