به روشهای مختلفی بافته میشه.من راحت ترینش رو براتون آموزش دادم.