انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت سه اتفاق خوب.