کم عارضه‌ترین واکسن کرونا از نظر پرفسور کرمی، متخصص بیوتکنولوژی. واکسن سنتی برکت که بر پایه ویروس کشته یا ضعیف‌شده ساخته شده، هیچ تهدیدی برای سلامتی مردم جامعه ندارد.