سخنان غرورآفرین محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مورد شهدا.