بی قراری دختر شهید مدافع حرم مرتضی کریمی پس از دیدن پیکر پدر، همراه با مدیحه سرایی عبدالرضا هلالی و علی پورکاوه.