حکایتی از گلستان سعدی در فضیلت قناعت در حکمت فقر برای برخی از انسانها با صدای محمد رضا سرشار از شبکه 4 سیما