همانطور که آمریکا فقط تصاویر خوش رنگ و لعاب هالیوودی نیست، طبیعتا کنسینگتون هم همه آمریکا نیست. همه مردم آمریکا هم معتاد و الکلی نیستند اما آمار موجود نشان می دهد سومصرف مواد مخدر و الکل در این کشور زیاد است.