انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت به دنبال اتفاقات خوب.