سخنرانی کوتاه استاد علی اکبر رائفی پور در مورد اینکه اگر از قواعد انقلابیمون برگردیم نابود می‌شیم.