بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۱۲ تیم روی تولید واکسن کرونا کار می‌کنند اما در حال حاضر 7 پروژه فعال‌تر هستند.