آتش کسی به بال کبوتر نمی‌زند؛ مردی تشر به کودک مضطر نمی‌زند؛ سیلی کسی به صورت دختر نمی‌زند؛ گم‌گشته را که خصم مکرر نمی‌زند... شهادت حضرت رقیه(س) تسلیت.