بازخوانی قطعه مداحی روضه خون با صدای محمدحسین پویانفر به یاد مرحوم حسن جمالی در هیئت ام ابیها.