کلیپ کامل افشاگری های میلاد حاتمی در بخش گزارش جنجالی اخبار 20:30، یکی از گردانندگان سایت های شرط بندی خارج از کشور که به تدابیر امنیتی بازداشت و به داخل کشور برای محاکمه برگردانده شد.