سخنرانی کوتاه حجت الاسلام محمدرضا رنجبر در مورد روایت امام رضا علیه السلام در تاثیر گره گشایی از کار مومن در عاقبت بخیری انسان.