یه چیزهایی هست که نباد از دست دارد مثل دوست خوب؛ ویدئوی کوتاه رفاقت دخترانه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ