کلیپ جالب از امر به معروف لطیف و مهربانانه حضرت آیت الله بهجت (ره)