ماهی بشی میشم دریاترین عاشق، غرق بشی میسازم واسه تو یه قایق، میریزم تو راهت گلای شقایق تو اگه برگردی، ماهی بشی میشم دریاترین عاشق؛ کلیپ کوتاه عاشقانه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با صدای کسری زاهدی از ترانه دریا شو