کلیپ کوتاه مداحی حسین طاهری برای پیاده روی اربعین.