رب آلو از اون خوشمزه هاست که تو غذاهای مختلف میتونی استفادش کنی با این روش که یادت دادم رب هرچی که دلت بخواد رو میتونی بگیری حتی غوره، آلبالو، آلوچه