بوی بهشت می وزد از کربلای تو؛ ای صد هزار جان گرامی فدای تو؛ رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا؛ شد کعبه حقیقی دل، کربلای تو ...