روضه سوزناک شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام با نوای حسن جمالی.